Author Archives: admin

Konferencja „CODA-PODWÓJNY POTENCJAŁ”

KONFERENCJA
„CODA – Podwójny Potencjał”
Warszawa, 15.10.2016

15 października 2016 roku od godziny 9.00 czekaliśmy na  zaproszonych gości, zgłoszonych uczestników, i tych, którzy podjęli decyzję o przybyciu w ostatniej chwili. Każdy witany był po staropolsku; uśmiechem, radosnymi okrzykami, a także drożdżówką, kawą lub herbatą. Każdy też (czy chciał, czy nie) otrzymał materiały konferencyjne. Prawie punktualnie Prezes Stowarzyszenia, a zarazem konferansjerka, Małgorzata Czajkowska – Kisil, przy błyskach fotograficznych fleszy oficjalnie rozpoczęła konferencję. Przywitała wszystkich obecnych i odczytała listy od zaproszonych gości, którzy z różnych względów nie mogli przybyć.

  • List od Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka
  • List od pana prof. dr hab., Marka Świdzińskiego, polskiego językoznawcy, gramatyka formalnego, twórcę zespołu, który  zajął  się, po raz pierwszy w historii, opisem polskiego języka migowego; ojczystego języka polskich Głuchych.

01

Jako pierwszy wystąpił nasz gość honorowy, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), Adam Bodnar. Brawurowo, kompetentnie i rzeczowo w swoim wystąpieniu przedstawił prawa osób głuchych i sytuację K/Coda w Polsce. Wyrażamy duży szacunek i podziękowania dla prelegenta za znajomość i zrozumienie tematu.

02

Następnymi osobami, które zaszczyciły nas swoją obecnością i wystąpieniami, byli goście z Czech. Weronika Myslivcova podzieliła się (dokumentując to zdjęciami) wrażeniami ze swojego pobytu na zjeździe Coda International w USA. To fascynujące doświadczenie, które było jej udziałem, w większości słuchaczy wzbudziło zdrową zazdrość. Ileż tam się działo … naprawdę warto coś takiego przeżyć. Na nasze twarze,  pełne bez przesadnego podziwu, zwrócił uwagę RPO i zaszczepił w nas pomysł, aby pomyśleć w przyszłości  o Europejskim Zjeździe Coda w Polsce :)

03

Kolejny referat wygłosił Karel Redlich z Czech. Jego wystąpienie Coda i języki migowe było doskonałym potwierdzeniem, że Coda-ki to w większości wyjątkowy nie zawsze wykorzystany potencjał.

04

Po wystąpieniu „ braci” Czechów nadszedł czas na dyskusję. Pytania z sali skierowane były głównie do naszych południowych sąsiadów. Pytano o liczebność organizacji, sposoby ich działania, wsparcie państwa czeskiego dla Codaków… i o wiele innych rzeczy. Nasza ciekawość nie miała granic, a szczere wypowiedzi dopingowały do zadawania dalszych pytań.

05

06

Pani profesor Urszula Bartnikowska, autorka pierwszej i póki co jedynej książki o K/Coda, opowiedziała nam o życiu K/Coda w rodzinie. Mądrze i przystępnie nakreśliła sytuację społeczną i rodzinną słyszących dzieci niesłyszących rodziców. Wielu słuchaczy wykładu było zaskoczonych informacjami i miało szansę uporządkować sobie merytorycznie pozyskaną wcześniej wiedzę.

Kolejne bardzo osobiste wystąpienia mieli rodzice Koda-ów. Mama – Ala Orłowska i tata – Adam Kula. Przedstawili swój punkt widzenia na wychowanie Koda-ków. Wzruszająco i szczerze opowiedzieli, jak na co dzień radzą sobie (lub nie) z trudnym wyzwaniem, jakim jest wychowanie słyszącego dziecka. Wspomnieli o tym, jak muszą codziennie pamiętać, że ich dziecko jest dwukulturowe i dwujęzyczne. Pan Adam opowiedział , że konsekwencją oddania słyszących dzieci pod opiekę dziadków jest zerwanie więzi emocjonalnej z dzieckiem czego nie można naprawić już nigdy.

07

Przerwa na kawę dała nam wszystkim ochłonąć po dużej dawce emocjonalnych wrażeń i przygotować się na kolejne.

08

Po przerwie bardzo energicznie i równie profesjonalnie zaczęła swoje wystąpienie psycholog, dr Dominika Wiśniewska. Przekazała nam, jakie są  psychologiczne następstwa bycia K/CODA, i jaki to ma wpływ (świadomy lub nie) na nasze życie. Gromkie brawa po wystąpieniu pani Dominiki, a także las rąk chętnych do zadania  pytania, utwierdził nas w przekonaniu, iż pomoc lub możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej konieczna jest KODA i jego rodzicom.

09

10

Wstąpienie Justyny Kotowicz, poparte badaniami naukowymi o tajemnicy dwujęzycznego umysłu Coda, wykazały naszą wyjątkowość i oryginalność. Jesteśmy skomplikowani i mamy na to naukowe dowody. Pani Justyna Kotowicz dalej bada umysły Coda- ków, bardzo jej kibicujemy. Naukowe dowody „na inność” pozwolą np. opracować właściwe metody nauczania.

11

Joanna Łacheta, prezes IPJM, lektor PJM i trener lektorów PJM, osoba Głucha, podjęła się tematu „O tłumaczeniu i CODA”. W swoim wystąpieniu bogato wspartym prezentacją graficzną subtelnie i delikatnie zwróciła uwagę, że nie każdy Coda to urodzony tłumacz PJM. Podkreśliła, iż każdy język obcy ma swoją gramatykę, składnię, specyfikę, kulturę i aby dobrze i profesjonalnie poznać PJM należy się kształcić. Predyspozycje, jakie mają Coda-ki, bardzo ułatwią ta zadanie, niemniej bez należytej wiedzy i wykształcenia większość Coda będzie tylko znało PJM na poziomie „domowym ”. Jest to być może wystarczające do komunikacji z najbliższymi, ale za mało, aby zostać profesjonalnym i odpowiedzialnym tłumaczem… A ja myślałam, że znam język migowy :(

12

Przerwa obiadowa jeszcze bardziej zintegrowała uczestników konferencji, pozwoliła na swobodną wymianę wrażeń i myśli. Niektórzy wspólnie ruszyli „na miasto”, żeby coś zjeść i ochłonąć. Na przerwie, w czasie prywatnych konwersacji, wyróżniały się języki obce –  czeski PJM , SJM (niestety) oraz klasyczny polski.

Kolejna prelegentka konferencji, Elżbieta Dzik, podała swoją definicję bycia świadomym CODA i zaapelowała do głuchych rodziców min. o następujące sprawy:

  • aby walczyli o więź ze swoimi dziećmi, nie oddawali wychowania swoich dzieci w ręce słyszących członków rodziny
  • uczyli dzieci swojej kultury i języka
  • pokazali różnicę w środkach ekspresji i kanonie zachowań obowiązujących w świecie dźwięku i cisz
  • upominali się o równe traktowanie w szkole i przedszkolu
  • walczyli o kontakt z nauczycielem za pośrednictwem tłumacza

Swoje wystąpienie Ela Dzik ilustrowała fragmentami filmu „ Rozumiemy się bez słów”.

13

Następnie, ostatni już koreferent, Beata Suchanek, wprost obnażyła niedoskonałości naszego systemu oświaty. Koda w szkole nie są  widoczni, nie funkcjonują jako dzieci, którym należy się pomoc psychologiczno – pedagogiczna i wsparcie nauczycieli. Podała wiele przykładów, jak niska lub praktycznie żadna jest wiedza o dzieciach Koda. Poinformowała o już podjętych działaniach i dalszych planach Stowarzyszenia w tej kwestii. Beata Suchanek zwróciła również uwagę na fakt, że pierwsze kompleksy i deficyty powstają w szkole; i mają wspływ na całe życie.

Ostatnia dyskusja, ostanie pytania, wzruszenie, zbiorowa radość i wspólne zdjęcia zakończyły Pierwszą międzynarodową konferencję  CODA- podwójny potencjał.

14

Reakcje uczestników zaraz po zakończeniu dały do myślenia wszystkim. Kilka z nich,  wypowiedzianych na gorąco, przytoczę:

„Nie miałem pojęcia, że bycie Coda to stygmat i przywilej…..”.
„Ale się wzruszyłam ……”
„Ja nie wiedziałem, jak wielki to miało na mnie i na moje życie wpływ ………..”
„Teraz do mnie dotarło …..”

Organizacyjne niedoskonała, emocjonalnie wspaniała, duchowo ważna, merytorycznie niezastąpiona Pierwsza międzynarodowa konferencja  CODA- podwójny potencjał zakończyła się ok. 19.00 

WSPÓLNE ZDJĘCIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

15

Relację spisała Elżbieta Dzik

Rejestracja na konferencję CODA – Podwójny Potencjał

Karta Zgłoszenia - Konferencja 2016 CODA - Podwójny Potencjał

Udział w konferencji jest odpłatny: • Opłata udziału Uczestnika w Konferencji wynosi 50 złotych • W przypadku uczestnictwa rodziców C/KODA 60 złotych (za dwie osoby) nasze konto w Banku Gospodarki Żywnościowej: Stowarzyszenie CODA Polska Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice 72203000451110000003316500 z dopiskiem Konferencja 2016

CODA Camp 2016

1_CODA_Polska_CODACamp2016_CODA_Poland

 

Doniesienia z CODACamp 2016!

To był nasz drugi wspólny wyjazd. Był bardziej kameralny i dzięki temu bardziej osobisty.

Kolejny raz okazało się, że nie da się omawiać sytuacji Głuchych i podnosić świadomości bycia CODA bez prywatnych wspomnień, intymnych refleksji.

Nasza trenerka uprzedziła przed warsztatami, że poprowadzi je inaczej niż poprzednie, a każdy uczestnik da od siebie tyle, ile chce lub może dać ze względu na duży ładunek emocjonalny poruszanych tematów; i weźmie sobie tyle, ile potrzebuje. To było bardzo indywidualne czerpanie z warsztatów.

Uczestnicy CODA Camp 2016 integrowali się we wszystkich sytuacjach; wspólne zakupy, przygotowywanie posiłków, oglądanie spadających gwiazd, robienie powideł, oswajanie kota-tubylca.

Odniosłam wrażenie, że wspólne przebywanie sprawia nam dużą radość. Dzięki więzi, jak nawiązała się między nami, i dzięki wspólnym działaniom zaczęliśmy odczuwać potrzebę mówienia swoim własnym językiem, z pogranicza dwóch kultur.

Dziękujemy Pani Trener oraz wszystkim uczestnikom. To był wyjątkowy wyjazd i kolejne bezcenne doświadczenie.

ED

W Newsweek-u o CODA

 

01.06.2015 w tygodniku NEWSWEEK ukazał się artykuł napisany przez Panią Renatę Kim oraz Ewelinę Lis o CODA/KODA, pod tytułem „Bez słów”. Inspiracją do napisania tego tekstu jest oczywiście film „Rozumiemy się bez słów”. Z przyjemnością informujemy, że duża część materiału powstała po rozmowie z Prezes Stowarzyszenia CODA Polska – Małgorzatą Czajkowską – Kisil. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu jako ważnym głosem na nasz temat w ogólnopolskiej prasie.

nw

Opublikowany artykuł w Newsweek-u zrobił swoje. W Internecie i nie tylko zawrzało. Niektórzy z Was podjęli dyskusję i napisali do Stowarzyszenia swoje uwagi , inni mieli różne refleksje, którymi się z nami podzielili. Każdy Wasz głos, ważny i osobisty, pokazuje, jak różne są opinie na temat relacji Głusi-CODA. Nasze Stowarzyszenie zawsze i wszędzie podkreśla, że świat Głuchych i Coda to światy powiązane, wzajemnie przenikające się; i nie będzie lepiej Koda/Coda- kom, jeśli nie będzie łatwiej Głuchym.

Nasza organizacja powstała nie po to, aby dzielić te dwa światy, licytować się, komu jest gorzej, zbierać punkty za opowieści o najbardziej wzruszającej historii z życia Głusi/Koda , tylko po to, aby pokazać, jak dużo jest do zrobienia w temacie, który do tej pory był dla wielu niewidoczny. 

I tu proszę o zapoznanie się z bardzo uproszczonym scenariuszem, który najczęściej się do tej pory powtarzał.

Młody Głuchy, aby zdobyć wykształcenie lub zawód, zazwyczaj w młodym, a nawet bardzo młodym wieku opuszcza dom rodziny i jedzie do szkoły z internatem. Taka jest polska rzeczywistość, a placówek i szkół dla Głuchych niewiele. Jest to dla Młodego moment ograniczenia kontaktów z najbliższą rodziną. Jako dziecko jedzie w „świat” z niewielkim bagażem doświadczenia i więzią rodzinną, którą umacnia tylko w okresie świąt i czasie wolnym od szkoły. Koleje losu Młodego Głuchego są inne niż u innych Młodych. Jedni bardzo zdolni i ambitni kształcą się dalej; inni po zdobyciu zawodu podejmują pracę.

Tak, czy inaczej, w którymś momencie życia Głusi zakładają rodziny i mają dzieci. I tu według statystyk 90% Głuchych rodziców będzie miało  słyszące dzieci – KODA.  

Głusi, kochający i bardzo wrażliwi jako  rodzice, starają się wychować swoje dziecko jak najlepiej, zapewnić im wszystko, co najlepsze. Według swojej wiedzy i doświadczenia, na miarę swoich możliwości finansowych przygotować dziecko do startu w dorosłe życie. Zazwyczaj dzielnie sobie radzą, często skazani tylko na siebie i niełatwą codzienność bez dźwięku.

Z czasem ich słyszące dziecko staje się naturalnym łącznikiem, pośrednikiem i przewodnikiem. Nie ma w tym niczego złego i jest to oczywista kolej rzeczy. Problem pojawia się wtedy, gdy zacierają się granice w tematach i sytuacjach, w jakich tłumaczy dziecko KODA i jak jest do tego przygotowane . Czy jego inteligencja, emocje i wrażliwość jest w stanie podołać takim zdarzeniom, jak wizyta z rodzicami u lekarza, w  urzędzie, w szpitalu, sądzie, szkole?

Stowarzyszenie  CODA stara się uświadomić Głuchym Rodzicom, jaki jest  ciężar psychiczny takich sytuacji i ich konsekwencje dla psychiki KODA. Nie przypuszczamy, aby Głuchy Rodzic celowo narażał swoje dziecko na takie przeżycia; po prostu w obecnej rzeczywistości często nie ma wyboru, jeżeli chce coś załatwić, lub zdarzy się rzecz nieprzewidziana.

My, Coda, zrobimy wszystko, aby Głuchy Rodzic miał szansę skorzystać z pomocy dorosłego znającego PJM i chronił swoje dziecko.

Nie potrzebne nam podziały na świat Głuchych i Słyszących, obydwa światy są piękne i mają coś do zaoferowania; tylko trzeba to dostrzec i umieć z tego skorzystać. Świat ciszy, którego uczą nas Głusi Rodzice, to świat wyjątkowej wrażliwości, szczególnego zmysłu obserwacji, zrozumienia, tolerancji i zaradności, a także to co najważniejsze – wyjątkowej miłości, jaką nam oferują rodzice.., nie przez słowa, tylko przez czyny.

Świat dźwięku uzupełnia nam i rozwija w nas wcześniej poznane uczucia.

Bycie CODA to tożsamość, czyli stosunek  do siebie samego i stosunek  do innych ludzi.

To przywilej i szczególny dar, dzięki niemu można czerpać z całego bogactwa możliwości, jaką daje dwujęzyczność i dwukulturowość.

Stowarzyszeniu CODA  bardzo zależy, aby KODA-ki  zdały sobie sprawę z tej wyjątkowej sytuacji i dobrze rozwinęły swój dar szkoła, praca, rodzina). Mądry i świadomy  Głuchy Rodzic to  Mądry i świadomy KODA/CODA

Pracy dla i na rzecz Głuchych rodziców i CODA/KODA jest bardzo dużo. Chcemy wsparcia w prawie , ustawach, rozporządzeniach i gdzie się tylko da, ponieważ bez systemowych rozwiązań nasze działania będą mało skuteczne i lokalne (np. tylko duże miasta, póki co tylko Warszawa). Listów do Stowarzyszenia z prośbą o pomoc przy problemach z KODA jest coraz więcej.

Jeżeli jesteś CODA lub sympatykiem , masz swoją historię i niełatwe doświadczenia, których inni nie muszą kopiować, to pomóż i zapisz się do Stowarzyszania.

( deklaracja na stronie WWW)

A jeżeli chcesz stać z boku jako obserwator i nie chcesz się zaangażować w działanie, to nie oceniaj, ponieważ szkoda naszego czasu na bezproduktywną polemikę.

Byliśmy przygotowani na sytuację, w której, kiedy zaczyna się działać i temat wychodzi z cienia, to pojawiają się niezadowoleni. Obiecujemy, że nie zniechęci nas to do działań.

 Z całym artykułem mogą zapoznać się państwo w czytelni.

 

„Świat się kręci” o CODA

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zostali zaproszeni do programu telewizyjnego „Świat się kręci”. Audycja poświęcona będzie, między innymi, problematyce CODA/KODA. Inspiracją do nagrania jest film „Rozumiemy się bez słów”.Gospodarzem programu była pani Agata Młynarska.

 

śsk3

śsk2

śsk1

śsk
 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na film „Rozumiemy się bez słów”

Rozumiemy się bez słów

Kochani!

Wtorkowy specjalny pokaz filmu „Rozumiemy się bez słów” zgromadził prawdziwe tłumy. Sala kinowa Kinoteki wypełniona była po brzegi. Z zaproszenia skorzystali CODA, Głusi, przyjaciele i sympatycy oraz zwycięzcy naszego konkursu.

Podczas projekcji wśród publiczności wybuchały salwy śmiechu, choć było również widać łzy wzruszenia. Temat poruszany na dużym ekranie dla wielu odbiorów był bardzo bliski i osobisty. Film bardzo się podobał i większość gości będzie polecała go do obejrzenia innym. Spotkaliśmy się jednak z informacją, że niektóre reakcje bohaterów filmu były przesadzone. Wydaje nam się, że jest to celowy zabieg reżysera, aby na niektóre sprawy zwrócić szczególną uwagę; i chyba mu się udało, skoro to zauważyliście.

Po emisji filmu odbyła się bardzo spontaniczna rozmowa z zaproszonymi gośćmi: Olga Bończyk – aktorka, piosenkarka, CODA; Piotr Nowak – aktor, reżyser, CODA; Małgorzata Czajkowska – Kisil i Ela Dzik – Stowarzyszenie CODAPolska; Sławek Łuczywek – Migam.org. Uczestnicy rozmowy podzielili się opiniami o filmie, przywołali osobiste wspomnienia i byli zgodni, że ten film dla CODA-ków jest niezmiernie ważny.

Pokaz filmu zakończył się warsztatami Zuzy Marczuk – osoba słysząca, która śpiewa i wykorzystuje równocześnie język migany. Całą rozmowę tłumaczyła na język migowy: Magda Schromová, Agnieszka Osytek, Paweł Żurawski,  Bardzo dziękujemy firmie Monolith Films za zorganizowanie tego wydarzenia, wszystkim za obecność na pokazie, uczestnikom za ciepłe i mądre słowa.

P.S. Pani Olga Bończak i Pan Piotr Nowak, ku naszej radości i zaskoczeniu, w rozmowie nazywali siebie CODA.

„Rozumiemy się bez słów” od 29 maja 2015 w kinach!

Kochani CODA

Dostaliśmy prezent od losu. W kinach na terenie całej Polski od dnia 29.05.2015 będzie wyświetlany film „Rozumiemy się bez słów”.
Paula – nastoletnia bohaterka filmu – jest Coda i Soda. To coś wyjątkowego, że możemy obejrzeć film z sytuacjami z życia, które sami tak doskonale znamy i rozumiemy. Film reklamowany jest wprawdzie jako komedia obyczajowa, ale ja, kiedy obejrzałam zwiastun, miałam łzy wzruszenia w oczach.
Warto zobaczyć, warto pokusić się o refleksję, warto zaprosić znajomych i rodzinę. 
CODAczka.

16_RozumiemySieBezSlow_CODAPolska

15_RozumiemySieBezSlow_CODAPolska    14_RozumiemySieBezSlow_CODAPolska

13_RozumiemySieBezSlow_CODAPolska    11_RozumiemySieBezSlow_CODAPolska12_RozumiemySieBezSlow_CODAPolska

Dzień Głuchego Rodzica

Dnia 26.04.2015 na nasze zaproszenie z okazji Międzynarodowego Dnia Niesłyszącego Rodzica , odpowiedziało  kilkanaście  osób. Niektóre rodziny przyszły z dziećmi – KODA

Gospodarze , czyli my CODA przedstawiliśmy się Gościom  i każde z nas opowiedziało swoją krótką historię ; skąd jesteśmy, czym się zajmujemy dlaczego chcemy działać w Stowarzyszeniu CODA .

Z kolei głusi rodzice opowiedzieli trochę o sobie. Na spotkaniu nie zabrakło śmiechu i wzruszających momentów, warto było się  spotkać. Dziękujemy Wam serdecznie i do następnego spotkania.

Po rocznej przerwie wznowiliśmy prace w „Parlamentarnym Zespole ds. Osób Głuchych”             http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp…

Zostały omówione następujące tematy:                                                                                                                                                             1. CODA – słyszące dzieci niesłyszacych rodziców                                                                                                                                             2. edukacja dzieci głuchych                                                                                                                                                                                   3. uznanie języka migowego (PJM) jako języka głuchych.

W spotkaniu wzęli udział następujące stowarzyszenia:
Stowarzyszenie CODA Polska
Polski Związek Głuchych
Stowarzyszenie Surdostal
Fundacja Echo

Stenogram ze spotkania                                                                                             http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2015&month=04#C9F84F55E3EA752FC1257E22004ADA6C

 

 

 

Spotkanie u Rzecznika Praw Dziecka

19 Maja Zarząd CODA Polska spotkał się z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pokazaliśmy prezentację o sytuacji KODA w Polsce. Przedstawiliśmy prośbę o pomoc i wsparcie w podnoszeniu świadomości sytuacji KODA/CODA. Zostaliśmy wysłuchani z zainteresowaniem. Uczestnicy spotkania potwierdzili, że jest to ważny temat i obiecali wsparcie. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje konkretnymi działaniami. [EDBS]

  rpdrpd2