Author Archives: admin

Warsztaty dla rodziców KODA

Odbyły się dwa spotkania:

29.09.2017 – Jak powinna wyglądać współpraca między głuchymi rodzicami a przedszkolem i szkołą dziecka CODA?

13 10. 2017 – Jakie problemy może mieć dziecko CODA w edukacji przedszkolnej i szkolnej? (Jak pomóc dziecku KODA?

Następny warsztat:

3.11.2017 -Jakie problemy może mieć dziecko KODA w edukacji przedszkolnej i szkolnej?
(Jak pomóc dziecku KODA?)

Badania Instytutu Spraw Publicznych

W lipcu  2017 r. uczestniczyliśmy w badaniach prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych, który prowadzi  kompleksową diagnozę sytuacji rodziców z niepełnosprawnościami oraz kampanię społeczną i działania rzecznicze,  które mają poprawić sytuację matek i ojców z niepełnosprawnościami w Polsce.

link do szerszych informacji o projekcie:

http://www.isp.org.pl/projekty,rodzicielstwo-osob-z-niepelnosprawnosciami,1131.html

345