Strona główna

Stowarzyszenie CODA Polska, Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice

Stowarzyszenie CODA POLSKA. Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice powstało w 2010r. Zrzesza CODA (słyszące dzieci niesłyszących rodziców, ang. Child of Deaf Adult/s, słyszących oraz niesłyszących, zainteresowanych wspólną działalnością na rzecz słyszących dzieci niesłyszących rodziców (CODA oraz KODA, słyszące dziecko niesłyszących rodziców do 18 r.ż, ang. Kid of Deaf Adult) oraz wzrostu świadomości nt. sytuacji CODA/KODA w Polsce.

Czy wiesz, że ponad 90% osób niesłyszących ma słyszące dzieci?

CODA najlepiej wiedzą jak „inaczej” wygląda świat dziecka, którego rodzice nie mówią, tylko migają. Jak trudno będąc dzieckiem występować ciągle w obronie rodziców, których nikt nie rozumie? CODA doświadczyli tego na własnej skórze.

Jak to jest, kiedy trzeba słyszącym tłumaczyć język migowy i odwrotnie?

Chcemy zwrócić uwagę na problemy dzieci – słyszących dzieci głuchych rodziców, o których nic nikt nie wie. My wiemy, bo mamy nasze doświadczenia. Teraz, kiedy jesteśmy dorośli wiemy, że nie musi tak być. Wiemy, że koniecznie trzeba coś zrobić, aby małe KODAki wchodziły w dorosłe życie bez trudnego bagażu z dzieciństwa. Dajemy sobie siłę , nadzieję i wsparcie. Organizujemy spotkania na tematy ważne dla nas CODA-ków. Razem dzielimy się doświadczeniem, szukamy swojego miejsca w świecie ciszy i świecie dźwięku. Działamy na rzecz polepszenia naszej codzienności oraz życia kolejnych pokoleń CODA/KODA.

Misja CODA

CODA (słyszące dzieci niesłyszących rodziców) na całym świecie spotykają się, by dzielić się swoimi doświadczeniami z życia na pograniczu świata dźwięków i świata ciszy, a także by podziękować swoim rodzicom. Sytuacja dwojga słyszących dzieci głuchych rodziców może znacznie się różnić, aczkolwiek opisane w literaturze przypadki mogą być punktem odniesienia i porównania. Jest to problem dotąd mało opisywany na gruncie polskim. W latach 70. ukazały się dwa artykuły na ten temat i dopiero po 2000 r. można odnotować skromne zainteresowanie tą problematyką od strony naukowej. Dlatego chcemy działać, aby ta sytuacja uległa zmianie.

Niezbędne są informacje dla specjalistów, w jaki sposób wspomagać słyszące dzieci głuchych rodziców. CODA mają potrzebę dostrzegania odmienności słyszących dzieci niesłyszących rodziców, które wychowuję się na styku dwóch kultur i uznania ich roli w społeczności Głuchych. Także uświadamiania głuchych rodziców w zakresie potrzeb i prawidłowości rozwoju dziecka słyszącego oraz eliminowania nadmiernego obciążania dziecka, wynikającego z konieczności występowania ciągle w roli tłumacza.

Możliwość zdobycia identyfikacji jako CODA (Child of Deaf Adult (s)) jest kolejnym ważnym aspektem udzielania pomocy słyszącym dzieciom niesłyszących rodziców. Umożliwienie odkrycia własnej tożsamości w odnalezieniu siebie pomiędzy światem słyszących i głuchych, a nie tylko w jednym z nich.

To prawda, iż dzieci słyszące rodziców głuchych są w stanie przybliżyć niesłyszącym świat słyszących, a słyszącym świat głuchych. Stają się rzeczywistym „pomostem” łączącym dwie społeczności” . Ale płacą za to dosyć dużą cenę. Aby sytuacja CODA uległa zmianie należy spróbować spojrzeć na uszkodzenie słuchu nie w kategoriach wady, ale jak na swego rodzaju odmienność, cechę człowieka (podejście popularne w Stanach Zjednoczonych).