Zostań Członkiem

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską, w której oświadczy, że zapoznała się z treścią statutu oraz popiera cele i sposoby działania Stowarzyszenia, a także przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia. Składka członkowska wynosi 50 PLN rocznie.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA w formacie doc.