Parlamentarny Zespół do Spraw Głuchych

Od maja 2017 uczestniczymy w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu do Spraw Głuchych

 

123