Zarząd

Małgorzata Czajkowska-Kisil-prezes Małgorzata Czajkowska-Kisil-Prezes

CODA,jest członkiem – założycielem stowarzyszenia, surdopedagog, nauczycielka w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych – praca doktorska na temat opisu gramatycznego polskiego języka migowego. Jest wykładowcą na Studiach podyplomowych PJM na Wydziale Polonistyki UW. Tłumacz i lektor PJM na UW. Członek zespołu badawczego Pracowni Lingwistyki Migowej. Autorka artykułów o dwujęzycznej edukacji dzieci głuchych. Współzałożycielka Instytutu Polskiego Języka Migowego. E-mail: maczajkis@codapolska.org

 

Elżbieta Dzik -skarbnikElżbieta Jolanta Dzik-Skarbnik

Od 2012 członek Stowarzyszenia CODA Polska, od 13.12.2014 . CODA od urodzenia ( Łódź ) ,świadomy Coda od momentu wstąpienia do Stowarzyszenia. PJM na poziomie podstawowym. Kreatywny i twórczy uczestnik organizacji. Wszechstronnie doświadczony zawodowo i prywatnie. Współtwórca Studium Negocjacji i Interpretacji Zachowań ( 2000- 2004). Niekonwencjonalny doradca życiowy. E-mail: ela.dzik@codapolska.org

 

qwertyEwa Wojdyr- Sekretarz

CODA, ukończyła Szkołę Główną Handlową – mgr ekonomii,  oraz studia podyplomowe Job Coaching – Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, ekspert  ds. zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, pośrednik pracy,  trener pracy, szkoleniowiec oraz biegły tłumacz  języka migowego. Od wielu lat pracuje na rzecz osób Głuchych . Prowadzi działalność w  zakresie  szkolenia,  wdrażania i wspierania programów zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością od momentu podjęcia decyzji o zatrudnieniu,  aż do stałego wspierania ich  w miejscu pracy.

 

 Ryszard Czernicki – członek zarządu

CODA z życiowym doświadczeniem w tłumaczeniach na język migowy, zajmuje się tym do dziś.  Ukończył  Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku Resocjalizacja. Współpracuje z Politechniką Łódzką. Zawsze stara się znaleźć złoty środek i pozytywne strony każdej sytuacji.  Ślązak z krwi i kości mieszkający od 20 lat w Łodzi.