Warsztaty dla rodziców KODA

Odbyły się dwa spotkania:

29.09.2017 – Jak powinna wyglądać współpraca między głuchymi rodzicami a przedszkolem i szkołą dziecka CODA?

13 10. 2017 – Jakie problemy może mieć dziecko CODA w edukacji przedszkolnej i szkolnej? (Jak pomóc dziecku KODA?

Następny warsztat:

3.11.2017 -Jakie problemy może mieć dziecko KODA w edukacji przedszkolnej i szkolnej?
(Jak pomóc dziecku KODA?)