Kim jesteśmy?

CODA (Children/Child of Deaf Adults) to inaczej słyszące dzieci niesłyszących rodziców. Ponad 90% osób niesłyszących ma słyszące dzieci.

Akronim CODA został celowo wybrany przez Millie Brother, założycielkę CODA International, ze względu na jej muzyczne wykształcenie. Coda lub koda to zakończenie utworu muzycznego, które  ma sprawiać wrażenie jego podsumowania i zamknięcia. Oprócz tego pojawiają się jednak w nim także nowe nuty i motywy, których nie było w utworze wcześniej…

Termin CODA zarezerwowany jest dla słyszących dorosłych dzieci niesłyszących rodziców, dzieci nieletnie określa się KODA (Kids/Kid of Deaf Adults). Istnieją też pojęcia: OCODA (Only Child of Deaf Adults) oznaczające jedynaka mającego głuchych rodziców, OHCODA (Only Hearing Child of Deaf Adults) odnoszące się do jedynej słyszącej osoby w rodzinie – rodzice i rodzeństwo głuche, SODA czyli słyszące rodzeństwo głuchego brata lub siostry (Siblings of Deaf Adults), GODA czyli wnuki głuchych dziadków (Grandchild of Deaf Adults), COHHA (Children/Child of Hard-of-Hearing Adults) –  dzieci słyszące mające rodziców słabosłyszących itd.

Mimo iż jesteśmy „funkcjonalnie słyszący” wzrastaliśmy w zupełnie innym kulturowo otoczeniu niż nasi rówieśnicy. Wielu z nas wcześniej nauczyło się migać niż mówić.  W społeczności Głuchych CODA i czasami SODA są jedynymi słyszącymi, akceptowanymi bez zastrzeżeń i dlatego posiadają wgląd w te aspekty życia Głuchych, do których normalnie ludzie słyszący nie mają dostępu, włączając w to naturalny język Głuchych i kulturę.

Nie wszyscy CODA są dwujęzyczni. Ci, którzy są, z reguły zostają tłumaczami swoich rodziców już w dzieciństwie, stając  się dla nich pomostem do świata słyszących. Tłumaczą nie tylko w kontaktach z osobami z zewnątrz, lecz również wewnątrz rodziny – pośrednicząc między rodzicami i dziadkami, młodszym rodzeństwem, krewnymi. Wielu z nich również jako osoby dorosłe nadal znaczną część swojego czasu spędza wśród Głuchych, pracując jako tłumacze lub nauczyciele w szkołach dla niesłyszących.

Stowarzyszenie „CODA Polska. Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice” zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS w dniu 28.12.2010 pod numerem 0000374465.

STATUT STOWARZYSZENIA w formacie doc.