Badania Instytutu Spraw Publicznych

W lipcu  2017 r. uczestniczyliśmy w badaniach prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych, który prowadzi  kompleksową diagnozę sytuacji rodziców z niepełnosprawnościami oraz kampanię społeczną i działania rzecznicze,  które mają poprawić sytuację matek i ojców z niepełnosprawnościami w Polsce.

link do szerszych informacji o projekcie:

http://www.isp.org.pl/projekty,rodzicielstwo-osob-z-niepelnosprawnosciami,1131.html

345