Zarząd CODA Polska w latach 2010 – 2014

Zarząd CODA Polska w latach 2010 – 2014

298044_191457487594772_648231621_n-225x300

PREZES
Agnieszka Laskowska -Klimczewska
CODA, z wykształcenia pedagog, z zamiłowania lingwista migowy.
Dyplomowany lektor PJM z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu
kursów oraz lektoratów na UW. Wykładowca Historii i Kultury Głuchych m.in. na studiach
podyplomowych PJM. Ekspert problematyki CODA. Tłumacz symultaniczny PJM, trener
i mentor tłumaczy. Członek IPJM, w latach 2007-2009 członek Zarządu. Założyciel i prezes
Stowarzyszenia CODA, inicjator i sekretarz Fundacji Promocji Kultury Głuchych KOKON, członek-założyciel STPJM. Organizator lub współorganizator konferencji Głusi Mają Głos 1, GMG 2 i GMG 3. Autorka artykułów na temat CODA, kultury Głuchych i języka migowego, publikowanych w latach 2007-2008 na łamach Świata Ciszy.

SEKRETARZ
Bernard Kinow
Student Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. CODA. Zainteresowania badawcze: gramatyka PJM, translatoryka migowa.

SKARBNIK
Małgorzata Czajkowska-Kisil
CODA, surdopedagog, nauczycielka w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Na Wydziale Polonistyki obroniła pracę doktorską na temat opisu gramatycznego polskiego języka migowego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Polski Język Migowy” na Wydziale polonistyki UW . Tłumacz i lektor PJM na UW. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Prezes zarządu Instytutu Polskiego Języka Migowego. Za¬in¬te¬re¬so¬wa¬nia badawcze: glottodydaktyka, nauczanie PJM jako języka pierwszego i obcego, dwujęzyczne nauczanie Głuchych.zarząd w latch 2014-2016

Beata Suchanek-Sekretarz

W Stowarzyszeniu CODA Polska działa od 2012 roku, od grudnia 2014 roku pełni funkcję Sekretarza Stowarzyszenia. Z wykształcenia jest psychologiem (spec. Psychologia kliniczna i zdrowia, Uniwersytet Łódzki), od 7 lat pracuje zawodowo dla służby zdrowia i oświaty – prowadzi warsztaty, poradnictwo psychologiczne i badania, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Pracowała m.in. z tłumaczami polskiego języka migowego i nauczycielami. Ze środowiskiem Głuchych, a następnie K/CODA związana od czasu studiów. Obroniła pracę magisterską dotyczącą stylów radzenia sobie ze stresem u osób niesłyszących. W latach 2007-2008 prezes w Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii – biuro w Łodzi. E-mail: beatasuchanek@codapolska.org