Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych

Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych

Po rocznej przerwie wznowiliśmy prace w „Parlamentarnym Zespole ds. Osób Głuchych”             http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp…

Zostały omówione następujące tematy:                                                                                                                                                              CODA – słyszące dzieci niesłyszacych rodziców                                                                                                                                              edukacja dzieci głuchych                                                                                                                                                                                    uznanie języka migowego (PJM) jako języka głuchych.

W spotkaniu wzęli udział następujące stowarzyszenia:
Stowarzyszenie CODA Polska
Polski Związek Głuchych
Stowarzyszenie Surdostal
Fundacja Echo

Stenogram ze spotkania                                                                                             http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2015&month=04#C9F84F55E3EA752FC1257E22004ADA6C