Ludzie

Zarząd

 

Małgorzata Czajkowska-Kisil-prezes Małgorzata Czajkowska-Kisil-Prezes

CODA,jest członkiem – założycielem stowarzyszenia, surdopedagog, nauczycielka w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych – praca doktorska na temat opisu gramatycznego polskiego języka migowego. Jest wykładowcą na Studiach podyplomowych PJM na Wydziale Polonistyki UW. Tłumacz i lektor PJM na UW. Członek zespołu badawczego Pracowni Lingwistyki Migowej. Autorka artykułów o dwujęzycznej edukacji dzieci głuchych. Współzałożycielka Instytutu Polskiego Języka Migowego. E-mail: maczajkis@codapolska.org

Paweł Żurawski-wiceprezesPaweł Żurawski-Wiceprezes

CODA. Jest tłumaczem Polskiego Języka Migowego, prowadzi szkolenia z języka migowego, a także jest biegłym sądowym w zakresie języka migowego. Ukończył studia podyplomowe doradztwa zawodowego w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej i wspiera Głuchych na rynku pracy. Wieloletni pobyt w Stanach Zjednoczonych umożliwił mu poznanie Amerykańskiego Języka Migowego (ASL) i języka angielskiego. Jest absolwentem City University of New York. Organizuje zagraniczne wycieczki dla Głuchych. Uwielbia podróżować, a także przebywać w środowisku osób Głuchych i działać na ich rzecz. E-mail: pawelzurawski@codapolska.org

Elżbieta Dzik -skarbnikElżbieta Jolanta Dzik-Skarbnik

Od 2012 członek Stowarzyszenia CODA Polska, od 13.12.2014 . CODA od urodzenia ( Łódź ) ,świadomy Coda od momentu wstąpienia do Stowarzyszenia. PJM na poziomie podstawowym. Kreatywny i twórczy uczestnik organizacji. Wszechstronnie doświadczony zawodowo i prywatnie. Współtwórca Studium Negocjacji i Interpretacji Zachowań ( 2000- 2004). Niekonwencjonalny doradca życiowy. E-mail: ela.dzik@codapolska.org

qwertyEwa Wojdyr- Sekretarz

CODA, ukończyła Szkołę Główną Handlową – mgr ekonomii,  oraz studia podyplomowe Job Coaching – Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, ekspert  ds. zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, pośrednik pracy,  trener pracy, szkoleniowiec oraz biegły tłumacz  języka migowego. Od wielu lat pracuje na rzecz osób Głuchych . Prowadzi działalność w  zakresie  szkolenia,  wdrażania i wspierania programów zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością od momentu podjęcia decyzji o zatrudnieniu,  aż do stałego wspierania ich  w miejscu pracy.