Archiwum

KONFERENCJA
„CODA – Podwójny Potencjał”
Warszawa, 15.10.2016

15 października 2016 roku od godziny 9.00 czekaliśmy na  zaproszonych gości, zgłoszonych uczestników, i tych, którzy podjęli decyzję o przybyciu w ostatniej chwili. Każdy witany był po staropolsku; uśmiechem, radosnymi okrzykami, a także drożdżówką, kawą lub herbatą. Każdy też (czy chciał, czy nie) otrzymał materiały konferencyjne. Prawie punktualnie Prezes Stowarzyszenia, a zarazem konferansjerka, Małgorzata Czajkowska – Kisil, przy błyskach fotograficznych fleszy oficjalnie rozpoczęła konferencję. Przywitała wszystkich obecnych i odczytała listy od zaproszonych gości, którzy z różnych względów nie mogli przybyć.

  • List od Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka
  • List od pana prof. dr hab., Marka Świdzińskiego, polskiego językoznawcy, gramatyka formalnego, twórcę zespołu, który  zajął  się, po raz pierwszy w historii, opisem polskiego języka migowego; ojczystego języka polskich Głuchych.

01

Jako pierwszy wystąpił nasz gość honorowy, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), Adam Bodnar. Brawurowo, kompetentnie i rzeczowo w swoim wystąpieniu przedstawił prawa osób głuchych i sytuację K/Coda w Polsce. Wyrażamy duży szacunek i podziękowania dla prelegenta za znajomość i zrozumienie tematu.

02

Następnymi osobami, które zaszczyciły nas swoją obecnością i wystąpieniami, byli goście z Czech. Weronika Myslivcova podzieliła się (dokumentując to zdjęciami) wrażeniami ze swojego pobytu na zjeździe Coda International w USA. To fascynujące doświadczenie, które było jej udziałem, w większości słuchaczy wzbudziło zdrową zazdrość. Ileż tam się działo … naprawdę warto coś takiego przeżyć. Na nasze twarze,  pełne bez przesadnego podziwu, zwrócił uwagę RPO i zaszczepił w nas pomysł, aby pomyśleć w przyszłości  o Europejskim Zjeździe Coda w Polsce 🙂

03

Kolejny referat wygłosił Karel Redlich z Czech. Jego wystąpienie Coda i języki migowe było doskonałym potwierdzeniem, że Coda-ki to w większości wyjątkowy nie zawsze wykorzystany potencjał.

04

Po wystąpieniu „ braci” Czechów nadszedł czas na dyskusję. Pytania z sali skierowane były głównie do naszych południowych sąsiadów. Pytano o liczebność organizacji, sposoby ich działania, wsparcie państwa czeskiego dla Codaków… i o wiele innych rzeczy. Nasza ciekawość nie miała granic, a szczere wypowiedzi dopingowały do zadawania dalszych pytań.

05

06

Pani profesor Urszula Bartnikowska, autorka pierwszej i póki co jedynej książki o K/Coda, opowiedziała nam o życiu K/Coda w rodzinie. Mądrze i przystępnie nakreśliła sytuację społeczną i rodzinną słyszących dzieci niesłyszących rodziców. Wielu słuchaczy wykładu było zaskoczonych informacjami i miało szansę uporządkować sobie merytorycznie pozyskaną wcześniej wiedzę.

Kolejne bardzo osobiste wystąpienia mieli rodzice Koda-ów. Mama – Ala Orłowska i tata – Adam Kula. Przedstawili swój punkt widzenia na wychowanie Koda-ków. Wzruszająco i szczerze opowiedzieli, jak na co dzień radzą sobie (lub nie) z trudnym wyzwaniem, jakim jest wychowanie słyszącego dziecka. Wspomnieli o tym, jak muszą codziennie pamiętać, że ich dziecko jest dwukulturowe i dwujęzyczne. Pan Adam opowiedział , że konsekwencją oddania słyszących dzieci pod opiekę dziadków jest zerwanie więzi emocjonalnej z dzieckiem czego nie można naprawić już nigdy.

07

Przerwa na kawę dała nam wszystkim ochłonąć po dużej dawce emocjonalnych wrażeń i przygotować się na kolejne.

08

Po przerwie bardzo energicznie i równie profesjonalnie zaczęła swoje wystąpienie psycholog, dr Dominika Wiśniewska. Przekazała nam, jakie są  psychologiczne następstwa bycia K/CODA, i jaki to ma wpływ (świadomy lub nie) na nasze życie. Gromkie brawa po wystąpieniu pani Dominiki, a także las rąk chętnych do zadania  pytania, utwierdził nas w przekonaniu, iż pomoc lub możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej konieczna jest KODA i jego rodzicom.

09

10

Wstąpienie Justyny Kotowicz, poparte badaniami naukowymi o tajemnicy dwujęzycznego umysłu Coda, wykazały naszą wyjątkowość i oryginalność. Jesteśmy skomplikowani i mamy na to naukowe dowody. Pani Justyna Kotowicz dalej bada umysły Coda- ków, bardzo jej kibicujemy. Naukowe dowody „na inność” pozwolą np. opracować właściwe metody nauczania.

11

Joanna Łacheta, prezes IPJM, lektor PJM i trener lektorów PJM, osoba Głucha, podjęła się tematu „O tłumaczeniu i CODA”. W swoim wystąpieniu bogato wspartym prezentacją graficzną subtelnie i delikatnie zwróciła uwagę, że nie każdy Coda to urodzony tłumacz PJM. Podkreśliła, iż każdy język obcy ma swoją gramatykę, składnię, specyfikę, kulturę i aby dobrze i profesjonalnie poznać PJM należy się kształcić. Predyspozycje, jakie mają Coda-ki, bardzo ułatwią ta zadanie, niemniej bez należytej wiedzy i wykształcenia większość Coda będzie tylko znało PJM na poziomie „domowym ”. Jest to być może wystarczające do komunikacji z najbliższymi, ale za mało, aby zostać profesjonalnym i odpowiedzialnym tłumaczem… A ja myślałam, że znam język migowy 🙁

12

Przerwa obiadowa jeszcze bardziej zintegrowała uczestników konferencji, pozwoliła na swobodną wymianę wrażeń i myśli. Niektórzy wspólnie ruszyli „na miasto”, żeby coś zjeść i ochłonąć. Na przerwie, w czasie prywatnych konwersacji, wyróżniały się języki obce –  czeski PJM , SJM (niestety) oraz klasyczny polski.

Kolejna prelegentka konferencji, Elżbieta Dzik, podała swoją definicję bycia świadomym CODA i zaapelowała do głuchych rodziców min. o następujące sprawy:

  • aby walczyli o więź ze swoimi dziećmi, nie oddawali wychowania swoich dzieci w ręce słyszących członków rodziny
  • uczyli dzieci swojej kultury i języka
  • pokazali różnicę w środkach ekspresji i kanonie zachowań obowiązujących w świecie dźwięku i cisz
  • upominali się o równe traktowanie w szkole i przedszkolu
  • walczyli o kontakt z nauczycielem za pośrednictwem tłumacza

Swoje wystąpienie Ela Dzik ilustrowała fragmentami filmu „ Rozumiemy się bez słów”.

13

Następnie, ostatni już koreferent, Beata Suchanek, wprost obnażyła niedoskonałości naszego systemu oświaty. Koda w szkole nie są  widoczni, nie funkcjonują jako dzieci, którym należy się pomoc psychologiczno – pedagogiczna i wsparcie nauczycieli. Podała wiele przykładów, jak niska lub praktycznie żadna jest wiedza o dzieciach Koda. Poinformowała o już podjętych działaniach i dalszych planach Stowarzyszenia w tej kwestii. Beata Suchanek zwróciła również uwagę na fakt, że pierwsze kompleksy i deficyty powstają w szkole; i mają wspływ na całe życie.

Ostatnia dyskusja, ostanie pytania, wzruszenie, zbiorowa radość i wspólne zdjęcia zakończyły Pierwszą międzynarodową konferencję  CODA- podwójny potencjał.

14

Reakcje uczestników zaraz po zakończeniu dały do myślenia wszystkim. Kilka z nich,  wypowiedzianych na gorąco, przytoczę:

„Nie miałem pojęcia, że bycie Coda to stygmat i przywilej…..”.
„Ale się wzruszyłam ……”
„Ja nie wiedziałem, jak wielki to miało na mnie i na moje życie wpływ ………..”
„Teraz do mnie dotarło …..”

Organizacyjne niedoskonała, emocjonalnie wspaniała, duchowo ważna, merytorycznie niezastąpiona Pierwsza międzynarodowa konferencja  CODA- podwójny potencjał zakończyła się ok. 19.00 

WSPÓLNE ZDJĘCIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

15

Relację spisała Elżbieta Dzik

 

19 Maja Zarząd CODA Polska spotkał się z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Dziecka

Pokazaliśmy prezentację o sytuacji KODA w Polsce. Przedstawiliśmy prośbę o pomoc i wsparcie w podnoszeniu świadomości sytuacji KODA/CODA. Zostaliśmy wysłuchani z zainteresowaniem. Uczestnicy spotkania potwierdzili, że jest to ważny temat i obiecali wsparcie. Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje konkretnymi działaniami. [EDBS]

  rpdrpd2

 

Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych

Po rocznej przerwie wznowiliśmy prace w „Parlamentarnym Zespole ds. Osób Głuchych”             http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp…

Zostały omówione następujące tematy:                                                                                                                                                              CODA – słyszące dzieci niesłyszacych rodziców                                                                                                                                              edukacja dzieci głuchych                                                                                                                                                                                    uznanie języka migowego (PJM) jako języka głuchych.

W spotkaniu wzęli udział następujące stowarzyszenia:
Stowarzyszenie CODA Polska
Polski Związek Głuchych
Stowarzyszenie Surdostal
Fundacja Echo

Stenogram ze spotkania                                                                                             http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?rok=2015&month=04#C9F84F55E3EA752FC1257E22004ADA6C

Dzień Rodzica

Dnia 26.04.2015 na nasze zaproszenie z okazji Międzynarodowego Dnia Niesłyszącego Rodzica , odpowiedziało  kilkanaście  osób. Niektóre rodziny przyszły z dziećmi – KODA

Gospodarze , czyli my CODA przedstawiliśmy się Gościom  i każde z nas opowiedziało swoją krótką historię ; skąd jesteśmy, czym się zajmujemy dlaczego chcemy działać w Stowarzyszeniu CODA .

Z kolei głusi rodzice opowiedzieli trochę o sobie. Na spotkaniu nie zabrakło śmiechu i wzruszających momentów, warto było się  spotkać. Dziękujemy Wam serdecznie i do następnego spotkania.

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zostali zaproszeni do programu telewizyjnego „Świat się kręci”. Audycja poświęcona będzie, między innymi, problematyce CODA/KODA. Inspiracją do nagrania jest film „Rozumiemy się bez słów”.Gospodarzem programu była pani Agata Młynarska.

śsk3

śsk2

śsk1

śsk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doniesienia z CODACamp 2016!

To był nasz drugi wspólny wyjazd. Był bardziej kameralny i dzięki temu bardziej osobisty.

Kolejny raz okazało się, że nie da się omawiać sytuacji Głuchych i podnosić świadomości bycia CODA bez prywatnych wspomnień, intymnych refleksji.

Nasza trenerka uprzedziła przed warsztatami, że poprowadzi je inaczej niż poprzednie, a każdy uczestnik da od siebie tyle, ile chce lub może dać ze względu na duży ładunek emocjonalny poruszanych tematów; i weźmie sobie tyle, ile potrzebuje. To było bardzo indywidualne czerpanie z warsztatów.

Uczestnicy CODA Camp 2016 integrowali się we wszystkich sytuacjach; wspólne zakupy, przygotowywanie posiłków, oglądanie spadających gwiazd, robienie powideł, oswajanie kota-tubylca.

Odniosłam wrażenie, że wspólne przebywanie sprawia nam dużą radość. Dzięki więzi, jak nawiązała się między nami, i dzięki wspólnym działaniom zaczęliśmy odczuwać potrzebę mówienia swoim własnym językiem, z pogranicza dwóch kultur.

Dziękujemy Pani Trener oraz wszystkim uczestnikom. To był wyjątkowy wyjazd i kolejne bezcenne doświadczenie.

ED1_CODA_Polska_CODACamp2016_CODA_Poland

 

Zarząd CODA Polska w latach 2010 – 2014

298044_191457487594772_648231621_n-225x300

PREZES
Agnieszka Laskowska -Klimczewska
CODA, z wykształcenia pedagog, z zamiłowania lingwista migowy.
Dyplomowany lektor PJM z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu
kursów oraz lektoratów na UW. Wykładowca Historii i Kultury Głuchych m.in. na studiach
podyplomowych PJM. Ekspert problematyki CODA. Tłumacz symultaniczny PJM, trener
i mentor tłumaczy. Członek IPJM, w latach 2007-2009 członek Zarządu. Założyciel i prezes
Stowarzyszenia CODA, inicjator i sekretarz Fundacji Promocji Kultury Głuchych KOKON, członek-założyciel STPJM. Organizator lub współorganizator konferencji Głusi Mają Głos 1, GMG 2 i GMG 3. Autorka artykułów na temat CODA, kultury Głuchych i języka migowego, publikowanych w latach 2007-2008 na łamach Świata Ciszy.

SEKRETARZ
Bernard Kinow
Student Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. CODA. Zainteresowania badawcze: gramatyka PJM, translatoryka migowa.

SKARBNIK
Małgorzata Czajkowska-Kisil
CODA, surdopedagog, nauczycielka w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Na Wydziale Polonistyki obroniła pracę doktorską na temat opisu gramatycznego polskiego języka migowego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Polski Język Migowy” na Wydziale polonistyki UW . Tłumacz i lektor PJM na UW. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Prezes zarządu Instytutu Polskiego Języka Migowego. Za¬in¬te¬re¬so¬wa¬nia badawcze: glottodydaktyka, nauczanie PJM jako języka pierwszego i obcego, dwujęzyczne nauczanie Głuchych.zarząd w latch 2014-2016

Beata Suchanek-Sekretarz

W Stowarzyszeniu CODA Polska działa od 2012 roku, od grudnia 2014 roku pełni funkcję Sekretarza Stowarzyszenia. Z wykształcenia jest psychologiem (spec. Psychologia kliniczna i zdrowia, Uniwersytet Łódzki), od 7 lat pracuje zawodowo dla służby zdrowia i oświaty – prowadzi warsztaty, poradnictwo psychologiczne i badania, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Pracowała m.in. z tłumaczami polskiego języka migowego i nauczycielami. Ze środowiskiem Głuchych, a następnie K/CODA związana od czasu studiów. Obroniła pracę magisterską dotyczącą stylów radzenia sobie ze stresem u osób niesłyszących. W latach 2007-2008 prezes w Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii – biuro w Łodzi. E-mail: beatasuchanek@codapolska.org