Rejestracja na konferencję CODA – Podwójny Potencjał

Karta Zgłoszenia - Konferencja 2016 CODA - Podwójny Potencjał

Udział w konferencji jest odpłatny: • Opłata udziału Uczestnika w Konferencji wynosi 50 złotych • W przypadku uczestnictwa rodziców C/KODA 60 złotych (za dwie osoby) nasze konto w Banku Gospodarki Żywnościowej: Stowarzyszenie CODA Polska Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice 72203000451110000003316500 z dopiskiem Konferencja 2016